Parallellt med den sista packningen har vi försett konferensen ECMTB (European Conference on Mathematical and Theoretical Biology) med datorer och IT-support för föreläsare och värdar. I utbyte har vi fått ett mycket välkommet tillskott i kassan som kommer väl till pass för att säkra projektets möjligheter inför nästa år! Att konferensen desustom rörde intressanta ämnen var inte direkt en nackdel.

2014-06-16 12.58.59

Totalt iordningställde och lånade vi ut 16 datorer.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *