Vi har utav Siphile fått höra bakgrunden till varför man i Sydafrika förväntas betala brudens familj 11 kor innan ett giftemål. Ursprunget till den här traditionen är att man vid ett giftemål traditionellt sett gav en gåva till brudens familj. Gåvan kunde bestå av vad som helst och oftast var den relaterad till brudgummens yrke eller färdigheter. När britterna koloniserade landet kände de att de behövde begränsa tillväxten av den svarta befolkningen och skapade därför vid slutet av 1800-talet regeln att det skulle vara just 11 kor. Anledningen till att detta fungerade var att det vid den här tiden var otänkbart att skaffa barn innan man gift sig samtidigt som 11 kor, vilket idag motsvarar ungefär 77 000 Rand eller 70 000 kr,  var och är enormt mycket pengar. Med tiden glömdes orginal-traditionen bort men regeln om de 11 korna lever kvar.

Kor i Mnanbondo

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *